Szpital ortopedyczny, szkoła we Wrocławiu ul. Poświęcka 8

Dawny zespół szkół nr 17, Zakład dla dzieci kalekich, Orthopädische Heil- und Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder, Breslau-Lillenthal

Historia

Budynek C przed rozbudową na początku XX wieku.

Ludzie

Dr Zbigniew Krynicki

"Od 1.11.1948 roku pracuje w ówczesnym Zakładzie Leczniczo – Wychowawczym dla dzieci kalekich (przekształconym następnie w Sanatorium Rehabilitacyjno Ortopedyczne, a potem w Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjny), gdzie od 1953 roku pełnił funkcję asystenta, a potem do czasu przejścia na emeryturę – ordynatora i dyrektora." Biografia o doktorze Zbigniewie Krynickim"

Szpital

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ma oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej II dla mężczyzn w tym budynku 1. Oddział ten zapewnia nowoczesną kompleksową rehabilitację schorzeń narządu ruchu oraz całodobową opiekę pielęgniarską dla mężczyzn (w tym grupy dziecięco-młodzieżowej głównie w zakresie leczenia skoliozy)

Szkoła

Zespół Szkół Nr 17 znadowała się w budynku C

Historia szkoły - film zrobiony przez Panią mgr Anitę Gałąź

Z życia szkoły 2005 rok - film zrobiony przez Panią mgr Anitę Gałąź